Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

(Cập nhật lúc: 17/05/2019 09:01:16 )

Ngày 09/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2025.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục duy trì, mở rộng triển khai thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm cho học sinh phổ thông; chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh từng bước đáp ứng yêu cầu việc dạy, học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Để đạt được mục tiêu trên tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, đó là: Triển khai chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo; Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế; Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; Tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ); Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ; Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ; Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án./.

Minh Hiệp
Sign In