Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Mở các lớp đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2019

(Cập nhật lúc: 23/07/2019 08:33:33 )

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3887/UBND-VXNV về việc mở các lớp đào tạo đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2019. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn liên kết với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên mở các lớp đào tạo đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2019 tại tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể:

Ngành và chỉ tiêu đào tạo Sư phạm Sinh học 40 chỉ tiêu; Sư phạm Ngữ văn 40 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng nhóm ngành.

Thời gian tuyển sinh theo lịch tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Thời gian đào tạo theo quy định hiện hành.

Địa điểm đặt lớp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn. Hình thức đào tạo liên thông vừa làm vừa học (thứ bẩy, chủ nhật) và thời gian nghỉ hè (học các ngày trong tuần). Kinh phí đào tạo do người học đóng góp theo quy định hiện hành.

Tại Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Hồng Nhung
Sign In