Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ngành Giáo dục Bắc Kạn: Lan tỏa các phong trào thi đua

(Cập nhật lúc: 18/11/2019 16:39:24 )

Những năm qua, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên tại Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019

Thực hiện lời dạy của Bác về thi đua yêu nước, những năm qua, các cuộc vận động và phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục luôn được Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh phát động và duy trì thường xuyên, sôi nổi trong các trường học và toàn ngành.

Trong đó, nổi bật là cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, Cuộc vận động “Hai không” và Cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”..., góp phần đưa sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh ngày càng phát triển.

Toàn ngành đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc sử dụng kết quả của công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường; việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể qua các phong trào thi đua của ngành nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương. Trong năm học 2018 - 2019, toàn ngành không có trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động vi phạm đạo đức nhà giáo phải xử lý kỷ luật.

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ngành đã chú trọng việc nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục. Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, sắp xếp hợp lý, từng bước đồng bộ về cơ cấu. Hiện nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn trở lên, trong đó gần 90% cán bộ quản lý và 74,14% giáo viên có trình độ trên chuẩn.

 Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” và “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” được cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh hưởng ứng sôi nổi, khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, làm việc sáng tạo, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ được đẩy mạnh trong các nhà trường. Đây được xác định là nhiệm vụ thiết thực phục vụ cho giảng dạy và giáo dục học sinh. Mục tiêu của các phong trào chính là các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ đó, đội ngũ nhà giáo không ngừng nêu cao tinh thần tự học, nâng cao kiến thức chuyên môn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, thúc đẩy cán bộ quản lý, giáo viên khơi gợi được tinh thần nghiên cứu và sáng tạo. 

Hầu hết sáng kiến kinh nghiệm được nghiên cứu và rút ra từ những hoạt động thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu chuyên môn, tổ chức các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua, thể hiện tâm huyết của mỗi thầy, cô giáo. Nhiều thầy cô thiết kế bài giảng trên nền công nghệ hiện đại, tổ chức giảng dạy tích hợp kiến thức liên môn mạnh dạn áp dụng những phương pháp truyền đạt mới.

Việc ứng dụng CNTT trong dạy học cũng được các trường chú trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường sử dụng trang “Trường học kết nối” nhằm trao đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học.

Từ các phong trào thi đua, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực trong việc đổi mới quản lý giáo dục cũng như đổi mới phương pháp dạy học. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên.

Trong năm học vừa qua, các em học sinh của tỉnh đã giành được 268 giải tại các kỳ thi chọn giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 88,84%, trong đó hệ giáo dục THPT đạt 91,55%. Xếp hạng trung bình thi THPT của tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 42/63 tỉnh, thành phố.

Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua, 100% trẻ mầm non đến trường được đảm bảo an toàn về mọi mặt, chất lượng giáo dục được nâng lên (Ảnh: Học sinh Trường Mầm non Yên Hân trong ngày Khai giảng năm học mới 2019 - 2020)

Để khuyến khích phong trào thi đua trong toàn ngành, Sở GD&ĐT đã kịp thời khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng ghi nhận những thành tích và cố gắng của các nhà trường, thầy cô và học sinh. Các hình thức khen thưởng được chú ý hơn, quan tâm đến các trường hợp có thành tích đột xuất trong các lĩnh vực công tác và người lao động trực tiếp tại các cơ sở giáo dục…

Các phong trào thi đua trong ngành được nhân rộng đã huy động sức mạnh của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trong ngành thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành GD&ĐT, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hương Lan
Sign In