Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tăng cường, đổi mới ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và số hóa dữ liệu

(Cập nhật lúc: 31/07/2019 09:17:47 )

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, những năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là chú trọng đổi mới ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và số hóa dữ liệu của toàn Ngành.

Triển khai đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu

Từ tháng 9 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hệ thống phần mềm quản lý trường học online cho các cấp học, thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu học sinh, giáo viên, các kỳ thi, kết quả học tập, các sổ sách nhà trường và triển khai các ứng dụng tiện ích trong công tác quản lý, điều hành của ngành cho cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân.

Triển khai tổng thể, toàn diện, thống nhất hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đến các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, thực hiện quản lý tập trung, thống nhất, đẩy mạnh tin học hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cải cách hành chính.

Triển khai các mẫu sổ sách, hồ sơ điện tử, báo cáo trực tuyến; công khai minh bạch kết quả hoạt động, chất lượng giảng dạy và học tập với phụ huynh và học sinh qua ứng dụng sổ liên lạc điện tử trên website và ứng dụng trên điện thoại thông minh; giảm tải thời gian, chi phí cho các hoạt động chuyên môn tại các đơn vị giáo dục.

Tăng cường trao đổi thông tin giữa nhà trường - gia đình và xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhiều điểm mới, sáng tạo trong triển khai hệ thống

Ngoài các nội dung quản lý nhà trường, các mẫu sổ sách của nhà trường và giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kế hoạch dạy học, phân công giảng dạy, quản lý chương trình, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ đăng bộ, sổ liên lạc điện tử, quản lý thời khóa biểu...), ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã triển khai nhiều nội dung mới như: Xây dựng Trung tâm Điều hành giáo dục (http://csdl.sgdbackan.vnedu.vn ) cho cấp sở, cấp phòng, giúp ngành có thể thống kê, theo dõi các diễn biến cơ bản của ngành, cung cấp dữ liệu làm cơ sở để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục.

Tích hợp toàn bộ các kỳ thi trên hệ thống online như: Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, chọn học sinh giỏi cấp huyện, chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, thi và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT; từ đó giúp quản lý chặt chẽ, toàn diện, toàn bộ dữ liệu được tích hợp trên hệ thống, không cần phải nhập dữ liệu các kỳ thi vào các phần mềm riêng rẽ như những năm trước.

Tích hợp xét tốt nghiệp THCS trên hệ thống và xét tuyển học sinh đầu cấp đối với cấp tiểu học, THCS trên hệ thống, dữ liệu học sinh được liên thông giữa các cấp học.

Xây dựng và triển khai các ứng dụng trên điện thoại thông minh cho giáo viên (giáo viên có thể nhập điểm, nhập điểm danh, xem thời khóa biểu, kế hoạch dạy học, lịch công tác, tạo các nhóm trao đổi với giáo viên và phụ huynh theo hình thức trực tuyến...) và ứng dụng sổ liên lạc điện tử cho học sinh và phụ huynh trên điện thoại thông minh (phụ huynh và học sinh có thể theo dõi được kết quả học tập trong suốt quá trình học, xem được thời khóa biểu, nhận các thông báo và thông tin hai chiều, đăng ký tuyển sinh đầu cấp...).

Xây dựng hệ thống tuyển sinh đầu cấp hoàn toàn trực tuyến (https://backan.tsdc.vnedu.vn/ ), giúp phụ huynh và học sinh có thể đăng ký trực tuyến mà không cần đến trường nộp hồ sơ theo cách truyền thống; nhà trường, cấp phòng, cấp sở, các tổ bộ môn có thể kiểm tra, theo dõi và xét duyệt trực tuyến.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia, tích hợp quản lý thu phí, quản lý dinh dưỡng, hóa đơn điện tử, xếp thời khóa biểu... hoàn toàn đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Kết quả nổi bật đã đạt được

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cho 100% các trường học. Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên,Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục hướng nghiệp tỉnh và Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn thống nhất sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn. Hệ thống đã đáp ứng tốt công tác quản lý nhà trường, đảm bảo các yêu cầu quản lý đặc thù riêng của ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng hoàn toàn điện tử.

Năm 2017, triển khai phần mềm quản lý thi tuyển sinh vào lớp 10 và xét tuyển sinh hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống. Năm 2018, triển khai đồng bộ các cơ sở giáo dục mầmnon, tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó đã hoàn thành và thống nhất sử dụng theo hình thức điện tử các nội dung:

Quản lý phân phối chương trình theo đặc thù riêng của các trường, phân công giảng dạy, quản lý thời khóa biểu, quản lý lập kế hoạch giảng dạy trên hệ thống; quản lý điểm, đánh giá, nhận xét về học sinh theo các mô hình trường học (mô hình trường học mới VNEN), quản lý sổ điểm điện tử, kiểm soát việc sửa điểm, phân quyền sử dụng, khóa dữ liệu và lưu trữ bảo mật theo năm học. Sổ điểm được theo dõi, nhận xét trực tuyến và được in theo đúng mẫu quy định; quản lý và hoàn thiện học bạ học sinh theo mẫu quy định;

Triển khai ứng dụng trên điện thoại thông minh cho giáo viên; sổ liên lạc điện tử (trên website và phần mềmtrên điện thoại thông minh) dành cho học sinh và phụ huynh học sinh;

Tổ chức thi nghề phổ thông được thực hiện trực tuyến; thi học sinh giỏi được tổ chức liên thông từ cấp trường đến cấp huyện và cấp tỉnh;

Tuyển sinh đầu cấp được thực hiện liên thông dữ liệu từ cấp dưới; tổ chức xét tốt nghiệp THCS thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống; triển khai tích hợp quản lý thu phí, quản lý dinh dưỡng, hóa đơn điện tử, xếp thời khóa biểu... hoàn toàn đồng bộ trên hệ thống.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã và đang triển khai thêm các ứng dụng tiện ích khác như: Khai thác sử dụng Trung tâm Điều hành giáo dục; triển khai hệ thống tuyển sinh đầu cấp hoàn toàn trực tuyến; xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia; xây dựng phương án tích hợp dữ liệu của ngành với dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc tăng cường, đổi mới ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và số hóa dữ liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn không chỉ góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo mà còn góp phần thúc đẩy việc xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương./.

Bích Huệ
Sign In