Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tập trung triển khai nhiệm vụ năm học mới

(Cập nhật lúc: 21/09/2018 15:39:18 )

Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019, Ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm học mới.

Theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019, có 8 nhiệm vụ chủ yếu mà Ngành Giáo dục và Đào tạo cần tập trung triển khai trong năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học triển khai thực hiện.

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, toàn ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, Ngành Giáo dục đã thực hiện rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với tình hình thực tế. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà Chỉ thị số 07/CT-UBND nêu ra.

Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 318 trường với trên 75.000 học sinh từ mẫu giáo đến phổ thông. Ngành giáo dục đã rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các điểm trường, quy mô lớp học, bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp học theo các cấp học, bậc học.

Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Chuyên có 17 lớp với 487 học sinh

Các địa phương tiếp tục thực hiện sáp nhập các trường THCS, tiểu học có dưới 120 học sinh. Các trường có trên 120 học sinh thì xem xét sáp nhập khi có điều kiện. Đối với các điểm trường xa trường chính, xem xét đưa học sinh lớp 4, lớp 5 về học tại trường chính nếu bố trí, sắp xếp được nhà nội trú.

Trên cơ sở rà soát, sắp xếp, dồn ghép các trường, toàn tỉnh giảm 06 trường so với năm học 2017 - 2018. Bậc mầm non giảm 20 điểm trường, giảm 85 nhóm, lớp. Bậc tiểu học giảm 21 điểm trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ
quản lý và giáo viên mầm non năm học 2018-2019

Bên cạnh đó, các trường tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở đó, Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo các vị trí việc làm, đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành. Sở Giáo dục chỉ đạo đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của tỉnh từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, đòi hỏi toàn Ngành cần nâng cao chất lượng dạy học hơn nữa, đặc biệt là đối với môn học ngoại ngữ.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2025 nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các các cấp học và trình độ đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay…

Với những nhiệm vụ, giải pháp được triển khai ngay từ đầu năm học, toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đang nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới./.

Hương Lan
Sign In