Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Người dân hài lòng về dịch vụ giáo dục công của tỉnh

(Cập nhật lúc: 08/10/2019 11:22:57 )

Theo kết quả UBND tỉnh vừa công bố cho thấy, người dân trên địa bàn tỉnh hài lòng đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2018 - 2019.


Giờ dạy Tin học tại Trường THPT Bắc Kạn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ giáo dục & Đào tạo và UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các nội dung tập trung khảo sát, đánh giá bao gồm: Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục của nhà trường kèm theo các tiêu chí nhỏ gắn với từng nội dung.

Kết quả khảo sát cho thấy, Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên là cao. Trong đó bậc mầm non, mức độ hài lòng về cơ sở vật chất là 94,79%, còn lại mức độ hài lòng về tiếp cận dịch vụ giáo dục, môi trường giáo dục, kết quả giáo dục đạt trên 99%. Bậc tiểu học, mức độ hài lòng về cơ sở vật chất là 90,26%, còn lại trên 96%. Bậc THCS, mức độ hài lòng của các tiêu chí từ trên 88% đến 97,60%, bậc THPT từ mức độ hài lòng các tiêu chí từ trên 72% đến trên 87%.

Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh năm học 2018 - 2019

Trong những năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, vì vậy, chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến. Môi trường giáo dục an toàn, thân thiện đã tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động và thể hiện bản thân. Nhà trường, giáo viên cũng có nhiều đổi mới trong phương pháp dạy học. Hoạt động hướng nghiệp cũng được chú trọng. Người dân hài lòng với kết quả giáo dục của nhà trường, trong đó, bậc mầm non là 99,64%, bậc Tiểu học là 96,51%, bậc THCS là 94,82%, bậc THPT là 72,20%, hệ giáo dục thường xuyên là 87,50%.

Từ kết quả này góp phần khẳng định người dân trong tỉnh đã hài lòng về dịch vụ giáo dục của tỉnh. Tuy nhiên, trong các chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, mức độ hài lòng về cơ sở vật chất ở tất cả các bậc học chiếm tỷ lệ thấp so với các tiêu chí khác. Thực tế hiện nay, diện tích, mức độ kiên cố của các trường, phương tiện dạy học của nhà trường, thư viện, khu sân chơi, bãi thể dục thể thao của nhà trường… vẫn còn có những khó khăn nhất định. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở giáo dục trong những năm tiếp theo./.

Hương Lan
Sign In