Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sắp xếp lại quy mô trường, lớp học, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 14:27:20 )

Nhằm thiết lập mạng lưới giáo dục phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện sắp xếp lại quy mô, hệ thống trường lớp học trên địa bàn tỉnh.

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học được thực hiện theo nguyên tắc: Bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp theo các cấp học, bậc học; xây dựng lộ trình sáp nhập các trường tiểu học và trung học cơ sở có số lượng học sinh dưới 120 em phù hợp với thực tế địa phương; thực hiện xóa các điểm trường nằm gần trường chính mà điều kiện đi lại thuận lợi cho học sinh; đối với các điểm trường xa trường chính, xem xét đưa học sinh lớp 4, lớp 5 về học tại trường chính nếu bố trí, sắp xếp được nhà ở nội trú; dồn ghép hợp lý các điểm trường xa trường chính, các trường học có ít học sinh trong một xã và giữa các xã giáp ranh.

Thực hiện chủ trương trên, từ năm học 2016-2017, ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc dồn, ghép các điểm trường; sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS. Kết quả, đến năm học 2018 – 2019, đã giảm được 59 điểm trường (gồm 34 điểm trường mầm non, 25 điểm trường tiểu học) và 32 trường học so với năm học 2016 – 2017. Theo kế hoạch, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập, dự kiến đến năm 2020, giảm 6 trường và 47 điểm trường mầm non; 12 trường và 32 điểm trường tiểu học; đến năm 2025, giảm 12 trường và 18 điểm trường mầm non; giảm 8 trường và 19 điểm trường tiểu học.

Kết quả sắp xếp mạng lưới trường lớp học không chỉ đáp ứng yêu cầu về tinh gọn bộ máy mà còn tiết kiệm, tập trung được nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa trường, lớp học; đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh./.

Bích Huệ
Sign In