Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sắp xếp mạng lưới trường lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(Cập nhật lúc: 21/04/2020 09:01:34 )

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học bước đầu đạt tín hiệu tích cực. Nhiều điểm trường lẻ đã được sáp nhập về điểm trường chính để phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nhiều trường bố trí được nhà bán trú tạo điều kiện cho học sinh yên tâm về nơi ăn ở, học tập

Để thực hiện sáp nhập, đưa học sinh về điểm trường chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, ngành Giáo dục đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh và dư luận xã hội. Việc thực hiện sáp nhập bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại và cuộc sống sinh hoạt của học sinh.

Năm học 2019 - 2020, tổng số trường công lập từ mầm non đến THPT và trung tâm trực thuộc Sở GĐ&ĐT là 318 trường, trong đó mầm non 122 trường, tiểu học 79 trường, TH&THCS 44 trường, THCS 57 trường, THCS&THPT 04 trường, THPT 10 trường; sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên với trung tâm dạy nghề các huyện, bàn giao về UBND các huyện quản lý.So với năm học 2015 - 2016 giảm 42 trường học, trong đó mầm non 02 trường, tiểu học 33 trường. Số trường TH&THCS tăng 25 trường do sáp nhập các trường tiểu học với trường THCS thành trường TH&THCS, số trường THCS giảm 24 trường, số trường THPT giữ nguyên, giảm 08 trung tâm. Các địa điểm trường sau khi sáp nhập vẫn sử dụng để tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Toàn tỉnh có tổng số 510 điểm trường, trong đó mầm non 288, tiểu học 222, so với năm học 2015 - 2016 giảm 107 điểm, trong đó mầm non giảm 59 điểm, tiểu học giảm 48 điểm. Tổng số nhóm/lớp học tại các điểm trường lẻ là 915, so với năm học 2015 - 2016 giảm 167 nhóm/lớp, trong đó nhà trẻ giảm 72 nhóm, mẫu giáo giảm 21 lớp, tiểu học giảm 74 lớp. Tổng số nhóm/lớp ghép 511, so với năm học 2015 - 2016 giảm 144 nhóm/lớp, trong đó nhà trẻ giảm 33 nhóm, mẫu giáo giảm 31 lớp, tiểu học giảm 80 lớp.

Việc xóa các điểm trường lẻ để về điểm trường chính đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm được việc đầu tư dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ về cơ sở vật chất, góp phần đưa chất lượng giáo dục của tỉnh miền núi khởi sắc. Những nơi bố trí được nhà bán trú tạo điều kiện cho học sinh yên tâm học tập, giảm bớt những khó khăn về nơi ăn ở, học tập, khuyến khích các em tới trường, tạo động lực để các em phấn đấu trong học tập, rèn luyện, hạn chế việc bỏ học, duy trì công tác phổ cập giáo dục. Hệ thống mạng lưới trường lớp từng bước được rà soát, sắp xếp và hoàn thiện ở các cấp học theo hướng hợp lý và hiệu quả hơn. Cụ thể việc dồn ghép trường, điểm trường đã giảm khá nhiều các điểm trường lẻ (giảm 107 điểm), tỷ lệ trẻ, học sinh được tham gia học tại trường chính tăng lên, tỷ lệ trẻ, học sinh học tại các điểm trường giảm đáng kể. Số lớp các bậc học giảm mạnh trong khi đó số học sinh tăng, sĩ số học sinh/lớp trung bình theo từng cấp học của cả tỉnh đã nâng lên, nhất là đối với cấp tiểu học và THPT.

Bên cạnh đó, số nhóm/lớp ghép đối với mầm non và tiểu học trong cả tỉnh giảm mạnh (144 nhóm/lớp) nhất là đối với tiểu học giảm 80 lớp, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học và giảm chi phí chi trả cho giáo viên thực hiện dạy các lớp ghép. Đội ngũ cán bộ quản lý và số giáo viên, nhân viên đã giảm, góp phần tinh gọn bộ máy, chất lượng ngày một nâng cao đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, số điểm trường, số nhóm/lớp ghép vẫn còn khá nhiều, đặc biệt ở một số địa phương có địa bàn rộng, phân bố dân cư thưa, địa hình không thuận lợi như Pác Nặm, Ngân Sơn, Ba Bể. Do thiếu kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, nhiều trường thiếu quỹ đất, thiếu các công trình phụ trợ phục vụ cho công tác bán trú nên việc huy động học sinh từ các điểm trường ra trường chính còn gặp khó khăn; tất cả các trường sau khi sáp nhập đều không đủ cơ sở vật chất tại một địa điểm nên sau khi sáp nhập vẫn tổ chức dạy học tại hai địa điểm dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục rà soát, dồn dịch, sáp nhập các điểm trường, trường, điều chỉnh quy mô lớp học cho phù hợp, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh/lớp của các cấp học, bậc học theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; giảm số lượng điểm trường lẻ, các lớp ghép ở cấp tiểu học và mầm non nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Thực hiện đưa tối đa học sinh từ lớp 3 ở cấp tiểu học ra trường chính để tạo điều kiện học sinh được học môn tiếng Anh, Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy và học./.

Thu Trang
Sign In