Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sở Giáo dục và Đào tạo ngừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

(Cập nhật lúc: 15/11/2019 15:21:09 )

Thực hiện Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2206/SGDĐT-GDTRH-GDTX ngày 11/11/2019 hướng dẫn các đơn vị nội dung liên quan đến việc cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, đối với cấp THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu cho UBND huyện, thành phố thực hiện Quyết định số 2148/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đối với cấp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo ngừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường kể từ ngày 11/11/2019. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi giấy phép hết hiệu lực. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường thực hiện theo các điều còn hiệu lực của Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh./.

Bích Huệ
Sign In