Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình xây dựng xã hội học tập

(Cập nhật lúc: 29/11/2018 13:56:46 )

Ngày 28/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2018 và 1 năm thực hiện Kết luận số 11/KL-TU ngày 02/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc

Sau 3 năm triển khai đại trà các mô hình “Gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”, nhìn chung các tầng lớp nhân dân đều hưởng ứng tham gia xây dựng các mô hình học tập, từ đó tích cực lao động, phát triển kinh tế và tác động đến các phong trào khác ở địa phương. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã có 155.235 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 106 lượt dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 2.797 lượt thôn, bản, tổ dân phố, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 950 lượt cơ quan, đơn vị, trường học thuộc xã đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”…

Toàn tỉnh có 134 Hội khuyến học, trong đó 08 Hội cấp huyện, thành phố, 04 Hội các trường học cấp tỉnh, 122 hội cấp xã, phường, thị trấn; có 44 Ban khuyến học cấp tỉnh, 190 Ban khuyến học dòng họ với trên 71.000 hội viên, đạt tỷ lệ 23% dân số toàn tỉnh. Bằng việc triển khai sâu rộng, đánh giá đúng thực chất các mô hình học tập, Hội Khuyến học tỉnh đã gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Trong đó việc xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã với 15 tiêu chí cụ thể, quy trình đánh giá, xếp loại khoa học đã tác động tới hệ thống chính trị các cấp theo Kết luận số 11-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020, cụ thể: Có ít nhất 70% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 80% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 60% thôn, bản, tổ phố, tiểu khu đạt “Cộng đồng học tập”, 97% xã, phường, thị trấn được xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và 90% cơ quan, đơn vị đạt “Đơn vị học tập”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn công tác này; Tạo điều kiện thuận lợi, nhất là kinh phí để Hội Khuyến học các cấp hoạt động tốt hơn, gắn phong trào xây dựng xã hội học tập với các chỉ tiêu khác của địa phương, đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị Hội Khuyến học các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền để đề xuất các chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp với thực tế địa phương về nhiệm vụ học tập suốt đời…

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn đã tặng Giấy khen cho 25 tập thể, dòng họ, gia đình có nhiều thành tích trong việc triển khai đại trà các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2018./.

Thu Trang
Sign In