Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo

(Cập nhật lúc: 29/03/2019 08:41:47 )

Thời gian vừa qua, tại một số tỉnh, thành trong nước đã xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước thực trạng trên, thực hiện Công văn của Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, ngày 26/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành công văn về tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quyết định số 199/QĐ-SGDĐT ngày 29/3/2017 của Sở GD&ĐT về ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT về nội dung này.

Theo phân cấp quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.  

Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật./.

Hương Lan
Sign In