Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 31/05/2019 08:48:37 )

Trong những năm qua, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhằm phát triển nguồn lao động chất lượng cao theo nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện rà soát, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tăng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 02 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp, 07 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện và 09 cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh đã được nhà nước quan tâm, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn được đầu tư bằng nguồn ngân sách trung ương và các chương trình dự án tài trợ của nước ngoài đã đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo của người dân trong tỉnh. Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện được đầu tư với tổng số vốn trên 57,2 tỷ đồng, qua đó đã cơ bản đáp ứng điều kiện làm việc và phục vụ công tác đào tạo nghề nghiệp tại các địa phương.

Các hoạt động về tăng cường quản lý chương trình, nội dung và chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực có tay nghề cao thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động về đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy để tạo hứng thú học tập, đánh giá kết quả người học theo hướng chú trọng đánh giá năng lực đảm bảo tương xứng với trình độ đào tạo, năng lực thích nghi với môi trường làm việc đã góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cung ứng cho doanh nghiệp và thị trường lao động.

Từ năm 2004 - 2018, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 80.215 người; theo đó, đến hết năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh đạt 40%, tăng gần 34% so với năm 2004.

Nhằm giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực chỉ đạo, thực hiện chương trình hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và các chương trình, dự án về đào tạo nghề; qua đó, hằng năm đã có trên 5.000 lao động được tạo việc làm mới.

Trong 15 năm, từ năm 2004 - 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 83.581 lao động; xuất khẩu 5.783 lao động; tư vấn, giới thiệu cho trên 15.000 lượt lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước. Kết quả giải quyết việc làm hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm dần lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và tăng ở ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ./.

Bích Huệ
Sign In