Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Dominoes

(Cập nhật lúc: 21/06/2019 15:16:03 )

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Dominoes (Quyết định số 489/QĐ-SGD ngày 17/6/2019).

Trung tâm Ngoại ngữ Dominoescó trụ sở tại số nhà 199, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trung tâm Ngoại ngữ Dominoes là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động; chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.  

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Trung tâm Ngoại ngữ Dominoesthực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin họcvà thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Ngoại ngữ Dominoes tổ chức, hoạt động theo hình thức tư thục; tự chủ thu, chi và nguồn thu chính là học phí. Đơn vị tự hạch toán học phí trên cơ sở bảo đảm cân đối giữa việc duy trì hoạt động của Trung tâm và quyền lợi người học./.

Bích Huệ
Sign In