Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu xây dựng 8 trường chuẩn Quốc gia năm 2019

(Cập nhật lúc: 28/02/2019 08:29:56 )

Theo Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2019, tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 08 trường học đạt chuẩn đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.

Các trường dự kiến xây dựng đạt chuẩn năm 2019 bao gồm: Trường Mầm non Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn; Trường Mầm non Bành Trạch, huyện Ba Bể; Trường Mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Trường Mầm non Yên Thượng, huyện Chợ Đồn; Trường Mầm non Văn Học, huyện Na Rì; Trường Mầm non Tân Tiến, huyện Bạch Thông; Trường Mầm non Nông Thịnh, huyện Chợ Mới và Trường Trung học cơ sở Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Kiểm tra, đôn đốc các trường mầm non, phổ thông triển khai Kế hoạch theo đúng thời gian quy định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện Kế hoạch. Tổ chức đánh giá ngoài, công nhận trường học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo kết quả kiểm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một trong những tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của địa phương, đơn vị. Qua đó cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh./.

Hương Lan
Sign In