Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

(Cập nhật lúc: 17/05/2019 13:44:25 )

Theo nội dung Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.

Để bảo đảm tất cả giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tuần tự đối với từng cấp học, từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 cấp tiểu học (TH), từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở (THCS) và từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10 cấp trung học phổ thông (THPT), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tuyển chọn đủ số lượng giáo viên cốt cán các môn học và cử tham gia các khóa bồi dưỡng ở trung ương từ năm 2019, gồm 132 giáo viên cấp TH, 132 giáo viên cấp THCS và 135 giáo viên cấp THPT. Từ năm 2020 đến năm 2024, tổ chức các khóa bồi dưỡng tại tỉnh cho 5.544 giáo viên cốt cán cấp TH; 6.160 giáo viên cốt cán cấp THCS và 1.575 giáo viên cốt cán cấp THPT; tổ chức bồi dưỡng tại tỉnh cho 3.090 cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ
Sign In