Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 87 trường đạt chuẩn quốc gia

(Cập nhật lúc: 25/06/2019 08:29:55 )

Theo Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn, toàn tỉnh hiện có 87 trường đạt chuẩn quốc gia trên tổng số 318 trường từ mẫu giáo đến phổ thông (năm học 2018 - 2019), trong đó: 01 trường bậc Trung học phổ thông, 12 trường bậc Trung học cơ sở; 36 trường bậc Tiểu học và 38 trường bậc Mầm non.

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu thêm 08 trường đạt chuẩn quốc gia, bao gồm: Trường Mầm non Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn; trường Mầm non Bành Trạch, huyện Ba Bể; trường Mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; trường Mầm non Yên Thượng, huyện Chợ Đồn; trường Mầm non Văn Học, huyện Na Rì; trường Mầm non Tân Tiến, huyện Bạch Thông; trường Mầm non Nông Thịnh, huyện Chợ Mới và trường THCS Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương, các trường đang khẩn trương thực hiện tốt công tác tự đánh giá, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt chuẩn hoàn thành đúng thời gian quy định./.

Hà Hồng
Sign In