Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai Chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2020 - 2021

(Cập nhật lúc: 21/06/2019 14:59:39 )

Theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, toàn tỉnh sẽ triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới theo lộ trình, bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng bảo đảm phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực của học sinh

Toàn tỉnh sẽ tổ chức triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học. Đối với cấp tiểu học từ năm học 2020 -2021, đối với cấp THCS từ năm học 2021 - 2022 và đối với cấp THPT từ năm học 2022- 2023 theo hướng dẫn và lộ trình của Bộ GD&ĐT, cụ thể: Năm học 2020- 2021 đối với lớp 1;Năm học 2021- 2022 đối với lớp 2lớp 6;Năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10;Năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11;Năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nội dung giáo dục ở cấp Tiểu học bao gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lý (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật); Hoạt động trải nghiệm) và 2 môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2)). Thời lượng giáo dục 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá bảy tiết học; mỗi tiết học 35 phút.

Nội dung giáo dục cấp Trung học cơ sở bao gồm 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương) và hai môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2). Thời lượng giáo dục một buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá năm tiết học; mỗi tiết học 45 phút.

Nội dung giáo dục cấp Trung học phổ thông gồm bảy môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương); hai môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2); năm môn học lựa chọn từ ba nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học): Nhóm môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Nhóm môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học); Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Thời lượng giáo dục một buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá năm tiết học; mỗi tiết học 45 phút.

Đối với môn Ngoại ngữ, học sinh phổ thông bắt buộc phải học 1 môn ngoại ngữ (gọi là Ngoại ngữ 1) và được chọn thêm ít nhất một ngoại ngữ khác (gọi là ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Đối với dạy học tiếng dân tộc thiểu số, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa của các dân tộc thiểu số. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng, có nhu cầu được học tiếng dân tộc thiểu số. Môn học này được dạy từ cấp tiểu học, sử dụng thời lượng tự chọn tương ứng của từng cấp học. Nội dung dạy học tiếng dân tộc thiểu số được quy định trong từng chương trình tiếng dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Điều kiện tổ chức dạy học và quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Để triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy hiệu quả sự tham gia của xã hội.

Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Toàn tỉnh sẽ tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có, trên cơ sở đó thực hiện, bố trí sắp xếp bảo đảm đủ phòng học nhằm nâng cao hiệu quả, khai thác sử dụng. Xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học (ưu tiên cho cấp tiểu học), phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.Kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học hiện có trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn để lập kế hoạch chi tiết thực hiện sửa chữa, thay thế, nâng cấp, mua sắm bổ sung những thiết bị dạy học cần thiết và đồng bộ nhằm đáp ứng tối thiểu phục vụ dạy và học.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông đồng thời điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng bảo đảm phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh. Cùng với cả nước, tỉnh Bắc Kạn đang chuẩn bị các bước để triển khai thực hiện theo kế hoạch./.

Hương Lan
Sign In