Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong năm 2018, 2019

(Cập nhật lúc: 28/09/2018 16:03:05 )

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2025, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trong năm 2018, 2019.


Triển khai Đề án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh

Đề án được triển khai trong năm 2018, 2019 nhằm duy trì, mở rộng triển khai thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm cho học sinh phổ thông; Chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh từng bước đáp ứng yêu cầu việc dạy, học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Các nội dung trọng tâm được triển khai bao gồm: Triển khai chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo; Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế; Tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ); Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ; Chú trọng công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ…

Những năm gần đây, chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những vấn đề được quan tâm. Vì vậy, triển khai Đề án, Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Ngành tổ chức rà soát nhu cầu dạy học tiếng Anh, từng bước tuyển dụng giáo viên tiếng Anh đảm bảo đáp ứng việc triển khai thực hiện dạy và học ngoại ngữ trong năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020. Bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh để mở rộng quy mô học sinh được học tiếng Anh 10 năm. Đối với những đơn vị khó khăn về giáo viên tiếng Anh, Ngành triển khai theo hướng ưu tiên cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, hạn chế phân công thực hiện công tác kiêm nhiệm khác. Cùng với đó là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiếng Anh; Đề xuất bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra, toàn Ngành đang phấn đấu để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn./.

Hương Lan
Sign In