Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 01/10 đến 07/10/2018

(Cập nhật lúc: 14/09/2018 10:41:06 )

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Ngành Giáo dục thi đua dạy tốt - học tốt

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018, trong đó Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 01/10/2018. Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 do các địa phương lựa chọn, phù hợp với tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Nội dung bao gồm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức Lễ phát động. Trong tuần lễ, các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp giáo dục kỹ năng sống...

Các cơ sở giáo dục phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ, ngoại khóa… trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với các nội dung cụ thể thiết thực.

Các đơn vị, địa phương tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập như: Tổ chức hội sách, trưng bày triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước; tổ chức tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các khu di tích lịch sử; phát động các phong trào, các chương trình thu gom, tặng sách các trường học, thư viện...

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội./.

Hương Lan
Sign In