Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

(Cập nhật lúc: 07/01/2020 13:55:17 )

Ngày 31/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã có Công văn số 2607/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020, theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các huyện, thành phố; Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 2607/SGDĐT-VP bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện; chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc ít người, nhà giáo đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xét tặng cần thực hiện đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Sở nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) trước ngày 13/02/2020; Hội đồng cấp huyện nộp hồ sơ về Hội đồng cấp tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 27/02/2020.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Thanh Thuyên
Sign In