Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Trong 3 năm, đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 5.000 cán bộ, công chức

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 10:31:05 )

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, từ năm 2016 đến năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước và lý luận chính trị cho 5.371 cán bộ, công chức; trong đó có 2.447 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện; 2.846 cán bộ, công chức cấp xã và 78 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, đã góp phần chuẩn hóa chức danh đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực thực thi công vụ, đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, số lượng cán bộ cấp xã được đào tạo có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt trên 83,79%; công chức cấp xã được đào tạo có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt trên 98,61%./.

Bích Huệ
Sign In