Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Trường Mầm non Sông Cầu, Mầm non Huyền Tụng, Mầm non Ngọc Phái, Mầm non Phương Thông đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

(Cập nhật lúc: 16/11/2018 08:30:56 )

Ngày 14/11, UBND tỉnh ban hành các Quyết định công nhận và cấp bằng công nhận các trường: Mầm non Sông Cầu, Mầm non Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn), Mầm non Ngọc Phái (huyện Chợ Đồn), Trường Mầm non Phương Thông (huyện Bạch Thông) đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Công nhận Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn) đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Thời gian công nhận là 05 năm, kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Tại các Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm chỉ đạo các trường Mầm non tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí hiện có để đạt và hoàn chỉnh cao hơn các chuẩn quốc gia được quy định đối với trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành./.

Hương Lan
Sign In