Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Trường tiểu học Vân Tùng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

(Cập nhật lúc: 16/11/2018 08:25:23 )

Theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Trường tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn được công nhận và cấp bằng công nhận tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Thời gian công nhận là 05 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận.

Tại Quyết định, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Ngân Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm chỉ đạo Trường tiểu học Vân Tùng tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí hiện có để đạt và hoàn chỉnh cao hơn các chuẩn quốc gia được quy định đối với trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành./.

Hương Lan
Sign In