Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh đồng ý cho hợp đồng giáo viên đứng lớp thay cho các trường hợp nghỉ chế độ chưa kịp tuyển dụng

(Cập nhật lúc: 18/12/2019 07:35:32 )

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố đồng ý cho hợp đồng giáo viên đứng lớp tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho các trường học được ký hợp đồng giáo viên đứng lớp trong chỉ tiêu biên chế được giao (Thay cho các trường hợp giáo viên nghỉ thai sản, ốm đau dài hạn….và giáo viên nghỉ hưu đơn vị chưa kịp thời tuyển dụng ngay) để đảm bảo số lượng giáo viên đứng lớp.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các trường học tự cân đối kinh phí được giao tự chủ để thanh toán tiền lương và các khoản khác cho người lao động theo quy định.

Theo rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời qua kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, tính đến thời điểm đầu năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 316 đơn vị trường học công lập. Thực hiện nhiệm vụ rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 72 trường (giảm 36 trường) và dồn 54 điểm trường, xóa 64 điểm trường, bao gồm trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở. Sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Bắc Kạn giảm từ 352 đơn vị trường học xuống còn 316 trường. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm biên chế sự nghiệp giáo dục, trong đó đã giảm 36 đầu mối đơn vị sự nghiệp, giảm 241 biên chế gồm cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Cũng theo đánh giá tại báo cáo giám sát của HĐND tỉnh, hiện nay tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy và cán bộ quản lý đang phổ biến tại nhiều trường học trên địa bàn làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà trường, vì vậy chủ trương cho các trường học được ký hợp đồng giáo viên đứng lớp trong chỉ tiêu biên chế được giao (Thay cho các trường hợp giáo viên nghỉ thai sản, ốm đau dài hạn….và giáo viên nghỉ hưu đơn vị chưa kịp thời tuyển dụng ngay) sẽ góp phần đảm bảo số lượng giáo viên đứng lớp, giúp Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020 và những năm tiếp theo./.

Hương Lan
Sign In