Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 09:56:11 )

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đến năm 2025” vừa được UBND tỉnh thông qua sẽ có tác động lớn đến cả người dạy, người học và toàn xã hội; được kỳ vọng cải thiện môi trường giáo dục theo hướng tích cực, chuẩn hóa.

Tạo hành lang pháp lý trong trường học

Đề án được xây dựng nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học sẽ tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa, phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách (Ảnh: Một giờ học tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn)

Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2020 có 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường; 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và phấn đấu duy trì đến năm 2025 cũng như giai đoạn tiếp theo…

Theo Đề án, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh,...). Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết, thực hiện bộ quy tắc ứng xử.

Theo Đề án này, trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường được nêu cao, trong đó chú trọng xây dựng nhân cách người thầy, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử, trong đó thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

Trường học là môi trường giáo dục, rèn luyện để thế hệ trẻ trở thành những con người có kiến thức, sống có văn hóa, có hoài bão và lý tưởng tốt đẹp. Văn hóa ứng xử trong trường học là thước đo đánh giá sự phát triển của một nền giáo dục. Vì vậy, việc đưa vào bộ quy tắc ứng xử sẽ tạo ra hành lang trong việc xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong trường học.

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

Để xây dựng được văn hóa ứng xử cần hình thành thói quen từ gia đình, đến nhà trường và cả xã hội. Vì vậy, ngoài nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của giáo viên, Đề án còn nêu cao trách nhiệm trong việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Đề án quy định rõ, nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả; Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học; Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; gặp gỡ với gia đình người học để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo; Có hình thức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan. Nhà trường cũng cần phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên trong bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức cho học sinh, sinh viên trồng và chăm sóc bông hoa, cây cảnh cây trong khuôn viên nhà trường, tích cực tham gia trồng cây tại địa phương nhân dịp Tết trồng cây...

Xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp là trách nhiệm của nhà trường và cộng đồng
(Ảnh: Trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Bạch Thông)

Cùng với nhà trường, các gia đình có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng; Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi, xử lý các tình huống có liên quan; Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Cùng với đó, các cấp chính quyền địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các nhà trường; Xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường; Có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; Xử lý đối với các đơn vị trên địa bàn để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa...

Việc triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” sẽ góp phần xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, giúp thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh./.

Hương Lan
Sign In