Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Xếp hạng các trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Cập nhật lúc: 14/03/2019 10:21:50 )

Ngày 07/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc xếp hạng các trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định, có 14 trường hạng I, bao gồm: Trường THPT Bắc Kạn, trường THPT Chợ Đồn, Trường THPT Ba Bể, Trường THPT Chợ Mới, Trường THPT Na Rì, Trường THCS &THPT Nà Phặc, Trường THPT Chuyên, Trường PTDT nội trú tỉnh Bắc Kạn, Trường PTDT nội trú huyện Pác Nặm, Trường PTDT nội trú huyện Ba Bể, Trường PTDT nội trú huyện Ngân Sơn, Trường PTDT nội trú huyện Na Rì, Trường PTDT nội trú huyện Chợ Đồn, Trường PTDT nội trú và THCS huyện Chợ Mới.

05 trường hạng II, bao gồm: Trường THPT Bộc Bố, Trường THPT Phủ Thông, Trường THPT Quảng Khê, Trường THPT Bình Trung, Trường THPT Yên Hân.

01 trường hạng III: Trường THPT Ngân Sơn.

Thời hạn xếp hạng lại các trường phổ thông thực hiện theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập./.

Minh Hiệp
Sign In