Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 17/10/2018 10:33:19 )

Ngày 16/10/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trao đổi về nhiệm vụ, quyền hạn trong cơ chế chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh; trao đổi kinh nghiệm thẩm tra, giám sát thuộc lĩnh vực của Ban Pháp chế, lĩnh vực Văn hóa - xã hội, lĩnh vực Kinh tế ngân sách, lĩnh vực của Ban Dân tộc.

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã, qua đó có thể vận dụng vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm nâng cao vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới./.

Hương Lan

Tin bài mới:


Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng tháng 8/2018( 08/08/2018 08:38:05)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh( 07/08/2018 08:49:58)

Nghị quyết Ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:37:41)

Nghị quyết về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:36:49)

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:35:50)

Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:34:04)

Nghị quyết Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021( 01/08/2018 10:33:01)

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:32:03)

Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018( 01/08/2018 10:31:06)

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo( 01/08/2018 10:03:52)

Sign In