Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 08:30:56 )

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) được tổ chức vào ngày 26/8/2019, HĐND tỉnh khóa IX đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh

Cụ thể bao gồm:

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020.

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn vốn cân đối ngân sách) và nguồn vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Hương Lan
Sign In