Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 08:30:56 )

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua các Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu biếu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

4. Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017.

5. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

6. Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

7. Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương).

8. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban và thôi tham gia thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

11. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

13. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020.

14. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Hương Lan
Sign In