Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đảng đoàn HĐND tỉnh họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ mười

(Cập nhật lúc: 19/11/2018 15:12:52 )

Chiều ngày 16/11/2018, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại phiên họp, các Ban Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Dân tộc, Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt những nội dung thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Tiếp đó, đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung như: Phương án hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới; quy định tặng Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển của tỉnh Bắc Kạn; về ban hành mức chi cho đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, mức chi đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số...

Phiên họp cũng đã thống nhất một số nội dung trình tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Khóa IX.

Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo Nghị quyết chỉnh sửa nội dung theo ý kiến góp ý của các đại biểu, có báo cáo tiếp thu, giải trình đối với các Ban thẩm tra HĐND tỉnh. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Hương Lan

Tin bài mới:


HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương( 12/11/2018 08:28:58)

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh( 17/10/2018 10:33:19)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng tháng 8/2018( 08/08/2018 08:38:05)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh( 07/08/2018 08:49:58)

Nghị quyết Ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:37:41)

Nghị quyết về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:36:49)

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:35:50)

Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:34:04)

Nghị quyết Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021( 01/08/2018 10:33:01)

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:32:03)

Sign In