Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại UBND tỉnh

(Cập nhật lúc: 13/05/2019 16:57:43 )

Ngày 10/5/2019, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại UBND tỉnh.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn. Dự và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp; đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những kết quà mà Chương trình đạt được nhằm góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 29,4% vào năm 2016 xuống còn 21,8% vào năm 2018; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, cụ thể:

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2018) theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó: tập trung đánh giá nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo; trách nhiệm của các cơ quan liên quan cấp tỉnh và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình./.

Minh Huyền
Sign In