Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

HĐND tỉnh sẽ giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế

(Cập nhật lúc: 28/02/2020 16:44:01 )

Trong thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế từ năm 2017 đến nay

Theo kế hoạch của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, phạm vi giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2017 đến thời điểm giám sát. Đối tượng giám sát gồm Ủy ban nhân dân tỉnh, một số sở, ngành, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Việc giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và việc quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Hương Lan
Sign In