Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 19/08/2019 21:59:47 )

Ngày 12/8/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó, Đoàn sẽ thực hiện giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện và các trường học: Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Công Bằng, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nhạn Môn, huyện Pác Nặm; trường Tiểu học và THCS Cao Trĩ, trường PTDTNT Ba Bể, huyện Ba Bể; trường THCS Cao Kỳ, trường PTDTNT THCS Chợ Mới; trường Tiểu học và THCS Lương Thượng; trường PTDTNT Na Rỳ; trường Tiểu học và THCS Lương Bằng; trường THCS Bằng Lũng; trường Tiểu học và THCS Thượng Ân; trường PTDTNT Ngân Sơn; trường Tiểu học Đôn Phong.

Thời gian Đoàn thực hiện giám sát từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 17/9/2019./.

Hà Hồng
Sign In