Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

(Cập nhật lúc: 12/11/2018 08:28:58 )

Trong các ngày 08 và 09/11, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại các xã Phúc Lộc, Khang Ninh (huyện Ba Bể), Vũ Muộn, Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông), Bình Trung, Tân Lập (huyện Chợ Đồn), Cao Kỳ, Quảng Chu (huyện Chợ Mới), Cường Lợi, Liêm Thủy (huyện Na Rỳ), Cốc Đán (huyện Ngân Sơn), Công Bằng, Giáo Hiệu (huyện Pác Nặm) và tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Kạn.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Kạn

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 9 đến trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX.

Tiếp đó, cử tri đã nêu ý kiến kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã; đầu tư đường điện vào các thôn chưa có điện; thực hiện chế độ hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, người có công; Cần có cơ chế phù hợp hơn trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng; Cần làm tốt hơn công tác quản lý chợ tại các xã…

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại diện lãnh đạo xã, huyện, tỉnh giải trình tại buổi tiếp xúc; các ý kiến còn lại được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Hương Lan

Tin bài mới:


Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh( 17/10/2018 10:33:19)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng tháng 8/2018( 08/08/2018 08:38:05)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh( 07/08/2018 08:49:58)

Nghị quyết Ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:37:41)

Nghị quyết về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:36:49)

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:35:50)

Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:34:04)

Nghị quyết Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021( 01/08/2018 10:33:01)

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:32:03)

Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018( 01/08/2018 10:31:06)

Sign In