Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân tại đơn vị hành chính cấp xã mới khi thực hiện sắp xếp

(Cập nhật lúc: 07/02/2020 16:34:40 )

Để hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã đi vào hoạt động ổn định ngay sau sáp nhập, ngày 06/02/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân tại đơn vị hành chính mới khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các nội dung hướng dẫn bao gồm: Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã mới; Về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã mới; Các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập trên cơ sở nhập một đơn vị hành chính cùng cấp với một phần địa phận và dân cư của một hay nhiều đơn vị hành chính cùng cấp khác nếu có số đại biểu không lớn hơn số đại biểu được bầu theo quy định tại Điều 32, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hương Lan
Sign In