Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa IX tiếp tục thông qua 05 nghị quyết

(Cập nhật lúc: 11/12/2018 08:15:30 )

Chiều 10/12, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá IX tiếp tục chương trình làm việc nghe báo cáo, tờ trình, thảo luận tại tổ, tại hội trường và thông qua 05 Nghị quyết.

Các đại biểu nghe báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về các báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì thảo luận

Tham gia ý kiến tại tổ, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Tuy nhiên một số đại biểu đề nghị cần làm rõ một số nội dung như: Cần bổ sung giải pháp trong thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019; xem xét việc chuyển nguồn kết dư ngân sách địa phương; xem xét việc quy định nội dung, mức chi đối với kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn chưa; cần xem xét danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019; quy định cụ thể mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và phân lại các nhóm đối tượng giảng viên; đề nghị HĐND tỉnh xem xét cụ thể hình thức truy tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”, bổ sung nội dung không xét tặng huy hiệu đối với người đang có đơn thư khiếu kiện, bị tước quân tịch công an nhân dân…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017;

Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020; 

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019;

 Nghị quyết quy định tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”./.

Hương Lan
Sign In