Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghị quyết HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống

(Cập nhật lúc: 27/05/2019 14:37:30 )

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục  tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đều bám sát và cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng và tình hình thực tế địa phương.

Nhằm thực hiện hiệu quả 04 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, từ năm 2016 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hàng năm đã đề ra mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời xác định các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện. Nhờ bám sát tình hình thực tế trong khâu giao chỉ tiêu nên việc thực hiện kết quả phát triển kinh tế xã hội hàng năm cơ bản đạt và vượt kế hoạch của HĐND tỉnh giao. Đây là điều kiện quan trọng để định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nghị quyết về chính sách phát triển lâm nghiệp góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế. Đặc biệt là các nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; chính sách, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Những nghị quyết này đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển lâm nghiệp, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết làm cơ sở để phát triển thế mạnh này như Nghị quyết về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn;Nghị quyết về tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh… Triển khai thực hiện, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng, đề cao vai trò quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Cùng với đó là chỉ đạo tăng cường việc quyết toán dự án hoàn thành hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất; chú trọng công tác khuyến lâm nhằm kịp thời hướng dẫn người dân quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch 03 loại rừng cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp của địa phương. Chỉ đạo việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo thanh tra chuyên đề diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho các tổ chức để thực hiện trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Quản lý sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng…

Đường nông thôn mới tại xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông

Không chỉ có Nghị quyết về hỗ trợ phát triển rừng, các Nghị quyết hỗ trợ trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang đi vào lòng dân. Điển hình như Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương làm căn cứ thực hiện Chương trình nông thôn mới. Việc kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đầu tư xây dựng theo đúng quy định. Qua đó góp phần đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến năm 2019 sẽ phấn đấu có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, các chính sách phát triển văn hóa, y tế, giáo dục cũng đã tác động lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Có thể kể đến như các Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao… Thông qua việc ban hành các chính sách này, các đối tượng đã có thêm điều kiện trong học tập, công tác, lao động sản xuất, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Người dân thêm tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong Kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 mới đây, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn” và Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là 02 Nghị quyết được nhân dân đồng tình, đánh giá cao bởi đó là sự ghi nhận những đóng góp của người dân và thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền tới nhân dân.

Cùng với việc ban hành các chính sách, HĐND tỉnh cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, qua đó đánh giá việc thực hiện ở cơ sở, đồng thời nếu phát hiện chính sách thực hiện còn bất cập thì điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.

Thực tế cho thấy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi ban hành đã tác động tích cực, nâng cao mức sống người dân, từ đó tạo được sự đồng lòng lớn của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hương Lan
Sign In