Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghị quyết Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Cập nhật lúc: 01/08/2018 10:33:01 )

Ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết định và nhất trí nhiều nội dung quan trọng.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND.

Xem nội dung Nghị quyết tại đây

Hương Lan

Tin bài mới:


Nghị quyết Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:32:03)

Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018( 01/08/2018 10:31:06)

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo( 01/08/2018 10:03:52)

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh( 01/08/2018 10:02:51)

Nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 09:58:52)

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quyết định biên chế công chức năm 2018( 01/08/2018 09:57:46)

Nghị quyết về việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025( 01/08/2018 09:56:42)

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 01/08/2018 09:55:16)

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021( 01/08/2018 09:53:20)

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp( 18/07/2018 14:35:52)

Sign In