Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 03/09/2019 13:57:36 )

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) ngày 26/8/2019, HĐND tỉnh đã biểu quyết Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Nghị quyết được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn dưới 50% cả 2 tiêu chí diện tích và dân số theo quy định, mang lại sự thống nhất trong quản lý nhà nước để phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Theo đó thực hiện sắp xếp 22 đơn vị hành chính cấp xã và 08 xã liên quan để thành lập mới 16 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 06 huyện. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Bắc Kạn còn 108 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, đơn vị huyện Ba Bể, sắp xếp xã Cao Trĩ và xã Thượng Giáo thành đơn vị hành chính cấp xã mới có tên là Thượng Giáo.

Huyện Ngân Sơn, sắp xếp xã Lãng Ngâm và xã Hương Nê thành xã có tên là Hiệp Lực.

Huyện Chợ Mới, sắp xếp xã Nông Thịnh và xã Thanh Bình thành xã Thanh Thịnh; sắp xếp thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh thành thị trấn Đồng Tâm.

Huyện Bạch Thông, sắp xếp xã Hà Vị và xã Quân Bình thành xã Quân Hà; sắp xếp xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông thành thị trấn Phủ Thông; sắp xếp xã Tân Tiến và xã Tú Trĩ thành xã Tân Tú.

Huyện Chợ Đồn, sắp xếp xã Đông Viên và xã Rã Bản thành xã Đồng Thắng. Sáp nhập 01 thôn Bản Cưa của xã Phong Huân về xã Bằng Lãng, giữ nguyên tên xã là Bằng Lãng. Sáp nhập 05 thôn của xã Phong Huân (gồm: Nà Tấc, Pác Cộp, Nà Chợ, Nà Mạng, Khuổi Xỏm) về xã Yên Nhuận, thành xã có tên là Yên Phong.

Huyện Na Rì, sắp xếp xã Ân Tình và xã Lạng San thành xã Văn Lang; sắp xếp xã Hữu Thác và xã Hảo Nghĩa thành xã Trần Phú; sắp xếp xã Lam Sơn và xã Lương Thành thành xã Sơn Thành. Sáp nhập 6 thôn của xã Lương Hạ (gồm: Pò Đồn, Đồn Tắm, Nà Hin, Nà Lẹng, Khuổi Nằn 1, Khuổi Nằn 2) vào thị trấn Yến Lạc, sau khi sáp nhập giữ nguyên tên là thị trấn Yến Lạc. Sáp nhập 01 thôn của xã Văn Học (Nà Tát) và 02 thôn của xã Lương Hạ (Nà Sang, Nà Khun) vào xã Cường Lợi. Sau khi sáp nhập giữ nguyên tên là xã Cường Lợi. Sáp nhập 7 thôn của xã Văn Học (gồm: Nà Ca, Pò Phjeo, Thôm Bả, Pò Rản, Pò Lải, Pò Cạu, Nà Cằm) vào xã Vũ Loan thành tên đơn vị hành chính mới là xã Văn Vũ.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, tỉnh Bắc Kạn sẽ trình Bộ Nội vụ thẩm định, tiếp đó Chính phủ sẽ trình UBTVQH, nếu đảm bảo các yêu cầu theo quy định thì dự kiến Nghị quyết sẽ được thông qua ngay trong năm 2019. Khi Nghị quyết được thông qua sẽ thực hiện các bước sáp nhập theo quy định.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn liền với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện chế độ tiền lương mới.

Khi ban hành Nghị quyết thông qua Đề án, HĐND tỉnh cũng đã nhận định những khó khăn khi thực hiện sáp nhập, trong đó, việc quản lý địa giới hành chính cấp xã rộng hơn so với trước đây sẽ phát sinh các vấn đề mới cần phải giải quyết trong công tác quản lý địa giới hành chính, quản lý đất đai. Công tác bố trí cán bộ, công chức công tác tại đơn vị hành chính mới cao hơn so với quy định do đó để đảm bảo đúng quy định cần đòi hỏi phải có thời gian, lộ trình cụ thể cho việc bố trí, tinh giản đội ngũ cản bộ, công chức dôi dư. Vì vậy, Đề án cũng đã xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp./.

Hương Lan
Sign In