Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018

(Cập nhật lúc: 01/08/2018 10:31:06 )

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018.

Cụ thể:

1. Tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2018 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 30 công trình, dự án. Trong đó: Huyện Pác Nặm 08 công trình; Huyện Chợ Đồn 04 công trình; Huyện Na Rì 15 công trình; Thành phố Bắc Kạn 03 công trình.

2. Chuyển mục đích sử dụng 19.832m2 đất, trong đó đất trồng lúa 15.232m2, đất rừng phòng hộ 4.600m2 để thực hiện 20 công trình, dự án trong năm 2018.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.      

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018.

Xem nội dung Nghị quyết tại đây

Hương Lan

Tin bài mới:


Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo( 01/08/2018 10:03:52)

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh( 01/08/2018 10:02:51)

Nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 09:58:52)

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quyết định biên chế công chức năm 2018( 01/08/2018 09:57:46)

Nghị quyết về việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025( 01/08/2018 09:56:42)

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 01/08/2018 09:55:16)

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021( 01/08/2018 09:53:20)

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp( 18/07/2018 14:35:52)

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc kỳ họp( 18/07/2018 14:31:41)

Ngày làm việc thứ 2, HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng( 18/07/2018 07:38:06)

Sign In