Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội đạt mức cao nhất

(Cập nhật lúc: 11/12/2018 08:30:56 )

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, sáng 9/12, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019.

Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội
của tỉnh năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019

Theo báo cáo đánh giá tại Kỳ họp, năm 2018, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 với nhiều giải pháp và nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý, đồng thời chỉ đạo tổ chức các Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Nhìn chung kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trong đó có 26/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tổng giá trị gia tăng GRDP trên địa bàn năm 2018 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 6.596 tỷ đồng, ước đạt 108% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 ước đạt 6,2% (vượt kế hoạch đề ra - kế hoạch 5,5%).

Sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018 ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 178.600 tấn, đạt 102% kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ 2017; lương thực bình quân đầu người đạt trên 553kg/người/năm. Trồng rừng đạt 111,4% kế hoạch.

Dự kiến hết năm 2018 tăng thêm 06 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 15 xã.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của tỉnh ước giảm 2,34%, đạt kế hoạch đề ra.

Sản xuất công nghiệp trong năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch và kịch bản đề ra, ước đạt trên 1.081.000 triệu đồng, đạt 113% kế hoạch và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 608.416 triệu đồng, đạt 99,7% kế hoạch, tăng 4,7% so với năm 2017.

Công tác cải cách hành chính được tăng cường thực hiện ngay từ đầu năm. Dự kiến chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018 tăng 05 bậc so với năm 2017, đạt kế hoạch đề ra.

 Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn chưa đạt kế hoạch. Tiến độ thực hiện và giải ngân một số nguồn vốn năm 2018 vẫn còn chậm, đạt thấp như các chương trình mục tiêu quốc gia và trái phiếu Chính phủ. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp còn thấp...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại, năm 2019, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6,8%. Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành) đạt 10.700 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 32,6 triệu đồng/người.

Thu NSNN trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng.

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đạt 342ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; trồng rừng 5.735ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn 2.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,1%; số hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 16 HTX; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 06 xã.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-2,5% trong đó các huyện nghèo 30a giảm 3,5-4%.

Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 4 xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường; tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt trên 90%.

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 01 bậc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 5 bậc.

Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 100%; tỷ lệ khám phá án từ 85% trở lên; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Trên cơ sở chỉ tiêu chủ yếu, tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp theo từng lĩnh vực với mục tiêu phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đạt mức cao nhất./.

Hương Lan
Sign In