Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

(Cập nhật lúc: 09/12/2019 09:51:13 )

Chiều 7/12/2019, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình đề ra. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn bài phát biểu:

Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể kỳ họp! Thưa các bậc cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 03 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 14 với nhiều nội dung quan trọng được quyết nghị.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2019. Trong năm 2019, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả khá toàn diện, một số lĩnh vực đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp có sự đổi mới, sâu sát với cơ sở hơn; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm.

Qua thảo luận, các ý kiến đều nhất trí cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác năm 2019 còn một số tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra; công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững; tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép còn diễn biến phức tạp; giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn thấp; hiệu quả điều hành các cấp, cơ quan còn nhiều bất cập…

Nguyên nhân của những hạn chế trên được đa số các vị đại điểu nhận định nguyên nhân khách quan do thời tiết diễn biến phức tạp, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát lây lan trên diện rộng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Nguyên nhân chủ quan là do chưa nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực do mình phụ trách, sự phối kết hợp giữa các ngành chức năng chưa đồng bộ, nhịp nhàng; chưa có chế tài mạnh để xử lý trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương khi không thực hiện đúng cam kết về mức độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo hoạt động của HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND; báo cáo của các cơ quan tư pháp và các báo cáo khác theo luật định. HĐND đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, các sở, ban, ngành với Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

HĐND tỉnh đã nghe thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQVN  đối với HĐND và UBND tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận sự phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQVN các cấp trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét toàn diện và quyết định thông qua 16 nghị quyết trong đó có 08 nghị quyết chuyên đề, 08 nghị quyết thường kỳ.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được cử tri và Nhân dân quan tâm đánh giá cao đã cho thấy các nhóm vấn đề được lựa chọn đã bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thu hút sự quan tâm của cử tri. Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành liên quan đã trả lời đúng vấn đề mà cử tri quan tâm, đưa ra các cam kết để khắc phục hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách. HĐND ghi nhận và đề nghị các thành viên của UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan sớm có hành động cụ thể để triển khai những cam kết đạt hiệu quả cao nhất.

HĐND tỉnh đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền: Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với ông Nông Văn Lung, nguyên Trưởng ban Dân tộc, ông Văn Phúc Thụ, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội do nghỉ chế độ hưu trí. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Căn cứ kết quả kỳ họp, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp đã thông qua nghị quyết về kỳ họp với những nội dung chủ yếu đã được xem xét, thông qua tại kỳ họp. Đây là cơ sở để phục vụ công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, trong thời gian còn lại của năm 2019, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2019 đã đề ra.

Hai là, để các nghị quyết của HÐND tỉnh đã được thông qua sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương quyết định giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo thời gian theo luật định.

Đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện để trình HÐND tỉnh xem xét, điều chỉnh đảm bảo với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ðề nghị Thường trực HÐND tỉnh, các Ban HÐND tỉnh, các Tổ đại biểu HÐND tỉnh, các vị đại biểu HÐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát để các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Ba là, xây dựng chương trình, kế hoạch và có giải pháp cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Bốn là, tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm.

Năm là, chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có công, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đảm bảo khách quan, đúng thực tế.

Sáu là, tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua và tổng kết công tác năm 2019 đảm bảo thực chất, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Bảy là, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900-11/4/2020).

 Thành công của kỳ họp đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp. Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng từ khâu chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng các tài liệu kỳ họp; chủ động, trong công tác thẩm tra và cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND …cho đến chương trình, nội dung kỳ họp được sắp xếp khoa học, linh hoạt. Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, dân chủ đáp ứng phần nào sự mong đợi của cử tri và được dư luận xã hội đánh giá tốt.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự, theo dõi kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐND; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị phục vụ đã hoạt động trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sign In