Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX của đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

(Cập nhật lúc: 10/12/2018 15:26:32 )

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu như sau:

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các bậc cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện chương trình công tác, hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 9 khai mạc kỳ họp thứ 10. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. 

Đ/c Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp này được tổ chức ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 14 và hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với nhiều nội dung quan trọng trình các đại biểu xem xét, làm cơ sở định hướng cho tỉnh Bắc Kạn xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong năm 2018, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và sự chủ động, quyết liệt, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với nỗ lực cao của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đa số các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng. Công tác trồng rừng năm 2018 đã hoàn thành với kết quả cao. Công nghiệp có bước phát triển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện. Đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số cải cách hành chính tăng so với năm 2017.

Cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ngành nông nghiệp tuy đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng sản lượng một số cây trồng đạt thấp so với kế hoạch. Việc thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp, HTX khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chưa ổn định. Công tác xây dựng nông thôn mới còn dàn trải, chưa linh hoạt trong thực hiện các tiêu chí. Giải ngân một số nguồn vốn còn chậm, nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia và Trái phiếu Chính phủ. Việc triển khai một số dự án đầu tư vào tỉnh theo cam kết chưa đạt tiến độ. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn thấp; vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp; ý thức trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm. Công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng chưa chặt chẽ. Việc thực hiện các kiến nghị, các kết luận thanh tra, kiểm toán hiệu quả chưa cao…

Nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch năm 2019.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9 dự kiến diễn ra trong ba ngày với rất nhiều nội dung quan trọng. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp và gửi tài liệu để các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước, đồng thời đã công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh để cử tri quan tâm theo dõi. Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; đánh giá việc thực hiện ngân sách địa phương năm 2018, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

Hai là, Xem xét các báo cáo công tác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân; báo cáo công tác của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Ba là, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết thực hiện theo phân cấp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; nghị quyết thường kỳ về kết quả giám sát, chương trình giám sát, việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 và kết quả kỳ họp.

Bốn là, Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu HĐND sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan và công tâm. 

Năm là, Kỳ họp sẽ xem xét việc thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức vụ lãnh đạo của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo đề nghị của Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáu là, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa 9.

Bảy là, HĐND tỉnh tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp các nội dung liên quan theo các nhóm lĩnh vực: Kinh tế - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, nội vụ - tư pháp - quốc phòng - an ninh và các nội dung khác mà đại biểu quan tâm.

Câu hỏi chất vấn liên quan đến thẩm quyền của cơ quan nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã bố trí số điện thoại trực để cử tri có thể trực tiếp gửi ý kiến, kiến nghị của mình đến kỳ họp.

Tùy theo điều kiện thực tế của kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp sẽ nghiên cứu chuyển ý kiến của cử tri đến Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trả lời trực tiếp tại kỳ họp hoặc sẽ trả lời cử tri bằng văn bản ngay sau khi bế mạc kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Do vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu khách mời nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp vào những vấn đề cụ thể để các Nghị quyết được thông qua đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 9.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin bài mới:


Khai mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX( 10/12/2018 15:21:51)

Họp báo về kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX( 30/11/2018 13:59:54)

Đảng đoàn HĐND tỉnh họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ mười( 19/11/2018 15:12:52)

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương( 12/11/2018 08:28:58)

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh( 17/10/2018 10:33:19)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng tháng 8/2018( 08/08/2018 08:38:05)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh( 07/08/2018 08:49:58)

Nghị quyết Ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:37:41)

Nghị quyết về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:36:49)

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:35:50)

Sign In