Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộng

(Cập nhật lúc: 25/11/2019 09:53:10 )

Chiều 22/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 mở rộng để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe các ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra đối với các hồ sơ dự thảo nghị quyết và các báo cáo trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định biên chế, công chức, phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp hoặc hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong năm 2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh; Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2020; tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển loại rừng đặc dụng sang rừng sản xuất tại các khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2020 - 2022; Báo cáo về quyết toán ngân sách địa phương năm 2018… Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung của các dự thảo tờ trình, báo cáo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du đánh giá UBND tỉnh và các sở ngành đã tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 14 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tới. Đối với Nghị quyết chuyển loại rừng đặc dụng sang rừng sản xuất tại các khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí đề nghị sẽ để lại kỳ họp sau do chưa đầy đủ căn cứ cơ sở pháp lý. Các văn bản còn lại đề nghị các sở ngành, UBND tỉnh hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh sẽ khai mạc đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra./.

Hương Lan
Sign In