Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019

(Cập nhật lúc: 16/07/2019 16:39:26 )

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo nêu rõ, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng có nhiều chuyển biến, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng thấp.

Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển. Tổng giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 3.300 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch, tăng trưởng 4,87% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông - Xuân ước đạt gần 89.000 tấn, đạt 103% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo phát triển các cây trồng có giá trị cao, gắn với sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, tổng đàn các loại vật nuôi giảm so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt là đàn lợn giảm mạnh do trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Với nhiều giải pháp trong phát triển công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước đạt 582 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch, tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với đó, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo. Thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 240 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội được tích cực triển khai. Tỉnh đã tập trung tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia 2019, trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT đạt 91,54%, hệ thường xuyên là 61,41%, trung bình đạt 88,83%.

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt. Chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế nhất định. Diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp chưa đạt kế hoạch; dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và lây lan nhanh; sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn; các dự án công nghiệp lớn vẫn dừng hoạt động, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 đòi hỏi 6 tháng cuối năm cần tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa thì cần tập trung thực hiện các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2019.

Trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp sản xuất ổn định, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết giải ngân và tăng cường giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia.

Với nhiều tiềm năng lợi thế tự nhiên, tỉnh sẽ tập trung phát triển dịch vụ, du lịch, phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ Tập đoàn FLC triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách, toàn tỉnh đẩy mạnh khai thác nguồn thu để chống thất thu, tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế theo quy định; đôn đốc thu đối với khoáng sản đặc biệt là đề xuất biện pháp xử lý nợ thuế ấn định của các doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019-2020, rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp học sinh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Cùng với đó là tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hoá thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định. Tăng cường bảo vệ chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát tổng thể về tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế và lao động hợp đồng và vị trí việc làm theo kế hoạch. Hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn và Đề án sáp nhập thôn, bản, tổ phố trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân.

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy lùi tai nạn giao thông; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái pháp luật...

Dựa trên báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận về kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại để đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2019 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra./.

Hương Lan
Sign In