Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng

(Cập nhật lúc: 06/05/2019 21:32:21 )

Chiều 03/5, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp mở rộng tháng 5/2019 để đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ 11 và chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 12.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá IX được tổ chức trong 02 ngày (16 - 17/4/2019) đã thông qua 10 nghị quyết chuyên đề, 04 nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Qua tổng hợp phiếu xin ý kiến có 92,1% đại biểu đánh giá tốt, 7,9% đại biểu đánh giá khá về kỳ họp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo đề nghị xây dựng các Nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp, gồm: Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và việc áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp; Tờ trình về việc đề Nghị xây dựng Nghị quyết quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn giảm đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị quốc tế; đối tượng và mức chi tiếp khách trong nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn…

Phiên họp đã thống nhất các báo cáo tờ trình sẽ gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước ngày 20/6/2019; báo cáo, tờ trình gửi đại biểu trước ngày 08/7/2019. Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức từ ngày 16 - 19/7/2019.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du đánh giá: Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa IX được các đơn vị phối hợp chuẩn bị tốt và diễn ra thành công.

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 còn một số nội dung chưa thống nhất. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chủ động trong việc chuẩn bị xây dựng tờ trình, hồ sơ, đề án trình tại Kỳ họp; Rà soát tổng thể đồng bộ vị trí việc làm và việc quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp, hợp đồng 68 trên địa bàn để báo cáo HĐND trong kỳ họp tới…/.

Hương Lan
Sign In