Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng tháng 8/2018

(Cập nhật lúc: 08/08/2018 08:38:05 )

Sáng ngày 07/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên mở rộng để đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đ/c Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Theo báo cáo, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX đã xem xét thông qua 15 Nghị quyết thuộc thẩm quyền. Qua tổng hợp phiếu xin ý kiến tại kỳ họp, có 97,4% đại biểu đánh giá tốt; 2,6% đại biểu đánh giá khá về kỳ họp. Kết quả kỳ họp thứ chín tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp.

Tiếp đó, Thường trực HĐND đã thông qua dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày (trước ngày 10/12/2018). Kỳ họp sẽ thông qua nhiều báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết quan trọng, trong đó có: Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”; Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 và các Nghị quyết chuyên đề khác. HĐND tỉnh sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2018 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh. UBND tỉnh báo cáo các nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết và các nội dung cần xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá IX.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX vừa diễn ra thành công. UBND tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện các nội dung của kỳ họp.

Để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, gửi các ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng thời gian quy định./.

Hương Lan

Tin bài mới:


Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh( 07/08/2018 08:49:58)

Nghị quyết Ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:37:41)

Nghị quyết về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:36:49)

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:35:50)

Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:34:04)

Nghị quyết Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021( 01/08/2018 10:33:01)

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/08/2018 10:32:03)

Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018( 01/08/2018 10:31:06)

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo( 01/08/2018 10:03:52)

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh( 01/08/2018 10:02:51)

Sign In