Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 02 năm 2020

(Cập nhật lúc: 02/03/2020 16:49:22 )

Chiều ngày 28/02/2020, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX. Theo đó, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh 08 dự thảo Nghị quyết gồm:

Dự thảo Nghị quyết về thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trong lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020;

Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn vay, vốn viện trợ thuộc kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020;

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất Cổ Linh, huyện Pác Nặm;

Dự thảo Nghị quyết về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Nhìn chung, các cơ quan được giao soạn thảo nghị quyết đã và đang tích cực thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định, đảm bảo thời gian trình Nghị quyết tại kỳ họp thứ 15 (tháng 4/2020).

Đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng, thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết để nội dung trình tại kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã thống nhất về thời gian, nội dung chủ yếu phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; phân công đại biểu HĐND tỉnh tham gia sinh hoạt và tiếp xúc cử tri tại các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập; đánh giá kết quả hoạt động tháng 01, 02, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 năm 2020 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền./.

Bích Huệ
Sign In