Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh thông qua 05 Nghị quyết chuyên đề

(Cập nhật lúc: 10/12/2018 15:30:05 )

Buổi chiều ngày 09/12, HĐND tỉnh đã thảo luận tại tổ và thảo luận tại Hội trường thông qua 5 Nghị quyết chuyên đề, tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

Thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân 4 chỉ tiêu năm 2018 chưa đạt; Làm rõ nguyên nhân giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; Đề nghị cần có giải pháp cụ thể trong phát triển công nghiệp, để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch; Đề nghị xem xét, sắp xếp biên chế đối với đại biểu quốc hội chuyên trách; Cần đánh giá lại công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Đề nghị UBND tỉnh thống kê số doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh, kể từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 đến nay; Cần có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Nam Huế trên địa bàn thành phố... Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giải trình làm rõ.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tiếp đó, các đại biểu đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết chuyên đề gồm:

Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2019.

Nghị quyết về việc thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nghị quyết về biên chế công chức năm 2019.

Nghị quyết việc quy định định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020.

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nông Văn Chí

Trong phiên làm việc buổi chiều, Kỳ họp biểu quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nông Văn Chí và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Tuấn Khiêm, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, do nghỉ chế độ hưu trí./.

Hương Lan
Sign In