Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du làm việc tại huyện Pác Nặm

(Cập nhật lúc: 11/11/2019 08:10:54 )

Ngày 08/11/2019, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đã làm việc với huyện Pác Nặm. Tham dự buổi làm việc còn có Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các hội, đoàn thể tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Pác Nặm đã báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND) và Đề án số 12-ĐA/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp Bộ phận cán bộ, tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách thủ tục hành chính (Đề án số 12-ĐA/TU); kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại địa phương.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, huyện Pác Nặm đã bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, số lượng đã bố trí là 77, số lượng chưa bố trí 02 (Hội Người cao tuổi xã Công Bằng, Bằng Thành). Các chức danh không chuyên trách cấp thôn số lượng đã bố trí là 346, số lượng chưa bố trí 03, do một số chi bộ không đủ đảng viên, đang sinh hoạt ghép.

Về Đề án số 12-ĐA/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Pác Nặm đã sắp xếp Bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện. Tổng số cán bộ, công chức Văn phòng hiện là 09 đồng chí, trong đó có 01 lãnh đạo và 02 nhóm tham mưu, giúp việc với 08 cán bộ, chuyên viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quy chế hoạt động và chỉ đạo Văn phòng chung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân.

Đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Pác Nặm đã có 24/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch và mục tiêu Nghị quyết đề ra; có 11chỉ tiêu đạt từ 50% mục tiêu Nghị quyết; có 02 chỉ tiêu đạt dưới 50%; còn 08 chỉ tiêu đang thực hiện chưa đánh giá. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp và có nguy cơ không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao như: Tổng đàn vật nuôi trâu, bò, lợn và kế hoạch đưa 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019; việc triển khai, thực hiện đề án phát triển sản xuất hàng hóa, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chậm và việc liên kết tiêu thụ một số sản phẩm nông sản còn gặp nhiều khó khăn; kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn sự nghiệp các chương trình 30a, 135 do UBND các xã làm chủ đầu tư còn chậm…

Về kết quả triển khai, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội và 04 Tiểu ban phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhân dịp này, Pác Nặm kiến nghị Tỉnh ủy xem xét cho vận dụng giới thiệu ứng cử nhân sự tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với những đồng chí hiện nay đang theo học trung cấp lý luận chính trị để đảm bảo số lượng dư từ 10 - 15% theo quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở, ngành đã thảo luận và làm rõ hơn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Pác Nặm như: Việc phát triển cây nghệ ở địa phương cần tính toán hợp lý về diện tích và bao tiêu sản phẩm; chuyển một số diện tích trồng ngô sang trồng cây ăn quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân các nguồn vốn đã phân bổ cho huyện…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du ghi nhận những nỗ lực của huyện Pác Nặm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Huyện tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm; định hướng cho người dân thực hiện đảm bảo các quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm; làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, từ đó thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản, không để phải thu hồi vốn; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng tuyên truyền đến người dân về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận; nâng cao hơn nữa năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ để lựa chọn đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm đảm bảo các điều kiện về trình độ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.../.

Thu Cúc
Sign In